Menu Sluiten

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de kerkelijke gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De verantwoordelijkheid hierover heeft de Kerkenraad aan het college gedelegeerd.

Inkomsten worden gewonnen uit vrijwillige bijdragen, de Solidariteitskas, collecten en evenementen. Voor de vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks in januari de Actie Kerkbalans gehouden. Voor de Solidariteitskas ontvangt ieder in de loop van het jaar een acceptgirokaart; de helft van het bedrag is voor de eigen gemeente, de andere helft voor het landelijke werk van de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg is verplicht voor elk gemeentelid dit deel van het bedrag over te maken.

Het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg bestaat uit de volgende personen:

Wilco Onvlee
tel. 06-12508719
e-mail: wionvlee@live.nl

Kees Cevaal – secretaris
tel. 0313-475225
e-mail: keescevaal@hotmail.com

Marieke van Genderen – penningmeester
e-mail: Penningmeester PGAD

Jenny van Bokhorst – coördinator verhuur
tel. 0313-476882
e-mail: Verhuur Martinikerk

Verhuur Martinikerk: https://www.martinikerk-doesburg.nl/

Klik op één van de onderstaande foto’s voor meer informatie:

College van Kerkrentmeesters
webshop
solidariteitskas
College van Kerkrentmeesters
tarieven
college van kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters
declaratieformulier
College van Kerkrentmeesters