Menu Sluiten

Kerkbalans

Resultaat Actie Kerkbalans 2022

Bij de actie Kerkbalans 2022 is voor het eerst gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden. In 2021 was daarmee al enige ervaring opgedaan bij de acties Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte.

De argumenten om bij de geldwerving gebruik te gaan maken van de digitale mogelijkheden zijn het teruglopende aantal beschikbare vrijwilligers, verduurzaming en ook het binnen niet al te lange tijd vervallen van de acceptgirokaarten.

Begin januari zijn 189 e-mails verstuurd met het verzoek om een toezegging te doen. Daarnaast zijn er 284 brieven bezorgd bij leden waar we geen e-mailadres van hebben. In die brieven was ook het verzoek om een e-mailadres door te geven opgenomen.

Ook voor het eerst werden de toezeggingen niet thuis opgehaald. De toezeggingen konden worden gedeponeerd in de brievenbussen van de Martinikerk, Galluskerk of de penningmeester.

In februari bleek dat we van 78 via e-mail aangeschreven leden nog geen reactie hadden ontvangen; bij de brieven waren dat er 174. Omdat Kerkbalans de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente is, en daarmee essentieel voor het voortbestaan van onze gemeente, zijn zowel per e-mail en per brief herinneringen verstuurd. Het gaat weliswaar om een vrijwillige bijdrage, maar met elkaar dragen we ook de zorg en verantwoordelijkheid om onze gemeente in stand te kunnen houden.

Het resultaat van de actie Kerkbalans 2022 op het moment van schrijven (2e helft juni) is:

  • 313 toezeggingen bij 473 aanschrijvingen (respons van 66%)
  • in totaal is er € 82.871,58 toegezegd
  • tot nu toe is er € 52.929,06 op toezeggingen ontvangen en daarnaast nog € 1.055,00 van leden die geen toezegging hebben gedaan.

Om dit resultaat in historisch perspectief te zetten:

  • in 2021 is € 85.102,50 toegezegd door 357 van de aangeschreven leden; de uiteindelijke opbrengst was
    € 93.088 (ten opzichte van 2020 een stijging van bijna 5%)
  • in 2012 is € 101.376 toegezegd door 600 van de aangeschreven leden; de uiteindelijke opbrengst was € 108.013
  • dat betekent dat in 10 jaar tijd (2012-2021) de opbrengsten bijna 14% zijn gedaald (ruim 1% per jaar); dit terwijl het aantal leden qua toezeggingen met ruim 40% is afgenomen.

Het bovenstaande laat zien dat we met elkaar, ondanks de krimp qua aantal leden, verhoudingsgewijs meer bijdragen aan de instandhouding van onze gemeente. In alle jaren werd er meer bijgedragen dan was toegezegd. In 2021 was dat circa € 8.000 meer.

kerkbalans

Geef om uw kerk, dat kan op verschillende manieren. Klik op de foto voor meer informatie.

slim geven
PKN
nalaten testament