Menu Sluiten

Kerkbalans

Kerkbalans 2023

Voor de actie Kerkbalans 2023 zijn 216 brieven bezorgd en 234 e-mails verstuurd.  

Van de 450 aangeschreven adressen zijn 290 toezeggingen/betalingen ontvangen. Dat betekent dat we bij 160 adressen geen toezegging en/of betaling mochten ontvangen.

Omdat Kerkbalans de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente is, en daarmee essentieel voor het voortbestaan van onze gemeente, zijn in februari zowel per e-mail als per brief herinneringen verstuurd. Het gaat weliswaar om een vrijwillige bijdrage, maar met elkaar dragen we ook de zorg en verantwoordelijkheid om onze gemeente in stand te kunnen houden. Zeker nu we weer een nieuwe predikant hebben is uw bijdrage heel belangrijk.

Op het moment van schrijven is in totaal € 78.550  toegezegd; vorig jaar was dat rond deze datum € 82.871. De begroting 2023 gaat uit van € 88.000 aan inkomsten Kerkbalans.

In alle voorgaande jaren werd er meer bijgedragen dan was toegezegd. Ook in 2022 was de opbrengst hoger (€ 87.557) dan het bedrag wat is toegezegd. Hiervoor willen wij u allen nogmaals hartelijk  bedanken.

Voor zover u nog geen toezegging hebt gedaan, het kan nog steeds! Stuurt u dan een e-mail naar onze penningmeester Marieke van Genderen:

penningmeester@pg-angerlodoesburg.nl. Een briefje sturen naar / bezorgen op

F.D. Rooseveltsingel 27 6981 EG Doesburg is ook mogelijk.

U kunt uiteraard ook rechtstreeks (zonder toezegging) een bijdrage Kerkbalans overmaken op ons bankrekeningnummer: NL06 RABO 0373 7152 42.

We beschikken inmiddels voor meer dan de helft van de adressen over e-mailadressen. We hopen dat dit nog toeneemt.

U helpt ons enorm door uw e-mailadres alsnog door te geven, voor zover u dat al niet gedaan heeft. Dat kan worden doorgegeven aan onze administrateur Wim de Vos: administrateur@pg-angerlodoesburg.nl.

Marieke van Genderen, penningmeester

Wim de Vos, administrateur

N.B.

Het kan zijn dat de door ons aan u verzonden Kerkbalansmails in uw SPAM-box (ongewenste mails) zijn terecht gekomen; dit als gevolg van groepsverzending.

Wilt u dit s.v.p. checken.

.

Geef om uw kerk, dat kan op verschillende manieren. Klik op de foto voor meer informatie.

slim geven
PKN
nalaten testament