Menu Sluiten

Tarieven en Betalingen

Rouw- en trouwdiensten
In bijgaand schema vindt u de vastgestelde bedragen die met ingang van 05 september 2016 toegepast worden bij rouw- en trouwdiensten. In het schema ziet u een onderscheid tussen betalende en niet betalende leden.

Om het schema in te zien kunt de volgende link aanklikken:

Schema tarieven rouw en trouw

In het voorjaar van 2015 heeft de kerkenraad zich gebogen over een voorstel van het College van Kerkrentmeesters over rouw- en trouwtarieven. Destijds heeft de kerkenraad grotendeels ingestemd met het voorstel, maar wilde toch nog een aantal wijzigingen doorvoeren.
In de vorige kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad zich gebogen over het aangepaste voorstel van het college en heeft zij ingestemd met het voorstel. Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige tarieven? 
 
Er zijn nu standaardtarieven vastgesteld en de huur van de kerk is niet meer gratis voor leden.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen!
Voor de trouwtarieven is er nauwelijks iets veranderd. Voor de rouwtarieven is het college uitgegaan van vaste bedragen, zoals die bijvoorbeeld ook gelden voor omliggende gemeenten. We hebben gekeken naar de tarieven van Giesbeek/Lathum en van Drempt/Hoog Keppel. Met onze tarieven zijn we vergelijkbaar met omliggende gemeenten.

De huur van de kerk, de inzet van de (gast)predikant, de organist en het schoonmaken van de kerk zijn nu eenmaal kosten die gemaakt worden bij een uitvaart. In het verleden werd de huur van de kerk niet in rekening gebracht en dat bedrag is nu wel verwerkt in het vaste bedrag. 
Het college verwacht dat u in de huidige tijd begrip hebt voor deze aanpassingen.