Menu Sluiten

Declaratieformulier

Om structuur aan te brengen in de wijze waarop gemaakte onkosten worden gedeclareerd bij de penningmeester, heeft het College van Kerkrentmeesters een declaratieformulier vastgesteld.

Naast de structuur is vooral ook de legitimatie voor uitbetaling een belangrijke reden om dit formulier vast te stellen. Het college verzoekt iedereen die onkosten wil declareren gebruik te maken van dit formulier, dat u via de link declaratieformulier kunt downloaden en uitprinten. Na invulling kunt u uw declaratie inleveren bij onze penningmeester op de wijze die op het formulier vermeld staat.