Menu Sluiten

Diaconaat

Het Diaconaat heeft een dienende taak binnen en buiten de gemeente. Die voert zij uit door mensen materieel, financieel en immaterieel te ondersteunen. De visie van het Diaconaat, geïnspireerd door het Evangelie, is om met open handen dienend te zijn binnen en buiten onze gemeente om meerwaarde te bieden aan de samenleving.

Algemeen e-mailadres: Diaconaat PGAD

Betalingsgegevens: klik HIER

Diaken:
Klaas Muller, voorzitter

Taakdragers:
Marjolein Somsen, penningmeester
Carin Hartemink, notulist 
Gudrun Gilhuis
Erika Klooster
Corrie Weeda

Kerkdiensten
anbi diakonie

Op initiatief van de Diaconie is onze gemeente actief voor Amnesty International.
Klik op de kaars voor meer informatie.

amnesty

Oikocredit

Wat is Oikocredit?

Het doel
Al 35 jaar gaat Oikocredit de strijd aan tegen armoede. Door ondernemende mensen in ontwikkelingslanden in staat te stellen een lening af te sluiten om zelf een beter bestaan op te bouwen.

Investeren
Zowel particulieren als organisaties en bedrijven kunnen investeren in Oikocredit. Schenken, nalaten en lid worden is ook mogelijk. Bij Oikocredit gaat het vooral om het grote sociale rendement: ontwikkelingskansen voor mensen. Investeren in mensen. Oikocredit is een van de grootste particuliere financiers van de microkredietsector ter wereld. Daarnaast financieren zij coöperaties, kleine en middelgrote ondernemingen, fairtrade en overige organisaties.

Lenen, niet geven
Zij geven geen geld, maar lenen geld uit.
Oikocredit gelooft namelijk dat dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en economische productiviteit.
Zij geloven dat arme mensen in staat zijn met een lening hun lot in eigen hand te nemen.
Door te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen.

Partners, netwerken en kwaliteitslabels
Oikocredit werkt samen met verschillende partnerorganisaties en maakt deel uit van verschillende netwerken. Daardoor kunnen wij optimaal gebruik maken van bestaande kennis. Hun werk en hun missie worden erkend door vele (ontwikkeling)organisaties.

Het Diaconaat en Oikocredit
Ook Het Diaconaat van onze gemeente heeft een aantal jaren geleden een lening aan Oikocredit Nederland verstrekt. En we steunen dan ook graag deze campagne. In de komende tijd vind u dan ook meer informatie in Kerkleven en de Gemeentebrief.

Website
Hieronder vind u een link naar de website van Oikocredit.

“Oikocredit – Voorloper op het gebied van financiering van de microkredietsector – Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd hun financiële reserves op een sociaalethische manier te beleggen.

Ga voor meer informatie naar:  www.microkrediet.nl.

Zending – Kerk in Actie

Ervaar Zending van dichtbij!
Wat voor beeld heeft u bij zending? Met een Bijbel onder de arm de rimboe in? Die associatie kan het woord ‘zending’ gemakkelijk oproepen. Maar zending in de 21e eeuw is niet meer wat het geweest is. Gelukkig maar. Misschien wist u dat al lang. Of misschien wilt u zich laten verrassen met nieuwe beelden. Maak kennis met eigentijds zendingswerk.

Geloven
Samen met onze partners geloven wij in gemeentes die levendig en gastvrij zijn.
We geloven dat samenwerking tussen verschillende volken, kerken en religies vrede en verzoening mogelijk maakt. We geloven dat het Evangelie overal ter wereld verzoening en bevrijding kan brengen.

Verbonden zijn
Wij maken deel uit van een wereldkerk. Wij vormen één gemeenschap met medechristenen buiten onze Nederlandse grenzen. Hun verdriet en hun vreugde raken ook ons. En andersom. Wij kunnen ons laten inspireren door talloze voorbeelden van ‘geloofshelden’ in het Zuiden. Zij mogen delen in onze rijkdom. In het geloof zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar.

Gedragen worden
We geloven dat het vuur dat met Christus begon, een vuur is dat nooit meer dooft. Dat vuur willen we doorgeven, zodat mensen, waar en wie ze ook zijn, vanuit het Evangelie bevrijding, verzoening en bemoediging ervaren. Wij weten ons bij deze opdracht gedragen door de kracht van de Heilige Geest, die ons oproept tot getuigenis, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid.

Zending in de 21e eeuw
Vroeger was zending ‘met een Bijbel onder de arm de rimboe in’. In onze tijd is zending tweerichtingsverkeer. Als christenen kunnen we elkaar wereldwijd inspireren en versterken. Die gezamenlijkheid zoekt Kerk in Actie. We vinden onderlinge verbondenheid en samenwerking van geloofsgemeenschappen belangrijk.
We ondersteunen partnerkerken met financiën en soms ook menskracht, met name in die gebieden waar geloofsgemeenschappen kwetsbaar zijn door geweld, onrecht en armoede. Wij bouwen samen aan levendige en gastvrije geloofsgemeenschappen waar bevrijding, verzoening en bemoediging ervaren kan worden.

Het zendingswerk dat u kunt steunen
Het zendingswerk van Kerk in Actie richt zich op het uitdragen van het Evangelie, het opbouwen van geloofsgemeenschappen en op verzoening en vrede. Dat doen we overal op de wereld. In ruim 45 landen steunen we meer dan 200 kerken en christelijke organisaties met hun zendingswerk. Wij hebben elk jaar zo’n 10 miljoen euro nodig voor dit werk. Lees meer over de zendingsprojecten die u kunt steunen en over de collectes voor de zending op www.kerkinactie/zending.nl.

Uitgezonden medewerkers
Kerk in Actie heeft ruim twintig medewerkers uitgezonden naar het buitenland.
Wij zenden alleen mensen uit op verzoek van onze lokale partners. Vaak gaat het om theologiedocenten. Onze uitgezonden medewerkers leren zelf ook veel van hun contact met christenen uit andere culturen. Deze ervaringen nemen zij mee en dragen zij uit bij hun terugkeer naar Nederland. Ook zó willen wij bijdragen aan een wereldwijde gemeenschap van christenen. Bekijk op de site welke medewerkers op dit moment zijn uitgezonden door Kerk in Actie.

ICCO en Kerk in Actie
Kerk in Actie werkt nauw samen met ICCO, de Protestantse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, die subsidie ontvangt van de Nederlandse overheid. Het programma Zending valt echter volledig onder de verantwoordelijkheid van Kerk in Actie, omdat overheidsgelden niet ingezet mogen worden voor de verkondiging van het Evangelie.