Menu Sluiten

Diaconale Projecten

Project Ghana: Nieuwe kansen voor straatmeisjes

Klik op de foto voor meer informatie over het Ghana project.

Stichting Perspective Danes

De kernwaarden zijn armoede en barmhartigheid en rechtvaardigheid.
De hoofddoelen van dit project zijn:
• Steunen en promoten christelijke educatie
• Verbeteren van leefomstandigheden in alle opzichten in achterstandsgemeenschappen/wijken veelal Roma- gezinnen
• Opleiden van de mensen uit deze gemeenschappen, zodat ze hun sociale rol/plaats in de
maatschappij begrijpen en een andere positie krijgen in de maatschappij
• Structureel 50 € per maand schenken
• 1x themadienst
• 2 x per jaar eerste collecte

Stichting Table Mountain Zuid Afrika

De kernwaarden zijn armoede en barmhartigheid)
• Structureel 50 € per maand schenken
• 1x themadienst
• 2 x per jaar eerste collecte
• Diaconie heeft dit project 3600 € geleend (april 2019) voor vervoer/aanschaf van een auto,
de terugbetaling is al op gang gekomen

Vrienden van Tent of Nations

We refuse to be enemies
De familie Nassar is ervan overtuigd dat het juiste antwoord op de situatie waarin zij verkeren niet
kan bestaan uit het reageren met geweld, het in de slachtofferrol schieten of weglopen van de
situatie. Hun antwoord is hun pijn, woede en frustratie om te vormen in een constructieve kracht die
leidt tot een betere toekomst. Zij geloven dat zij als Palestijnen niet moeten wachten totdat er een
politieke oplossing is, maar nu zelf al actief moeten werken op het grondvlak. Zij worden hierin
gemotiveerd door de Bijbeltekst: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade
door het goede”. Tent of Nations gelooft dat het land en haar inwoners elkaar nodig hebben. Zij doet
dit door het land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen en Palestijnse
jongeren te helpen om te hopen op en te werken voor een betere toekomst. Zij leren de betekenis
van het land binnen hun cultuur en identiteit.
Deze projecten bouwen bruggen van wederzijds begrip, verzoening en vrede vanuit een breed
perspectief. Het basismotto voor al het werk is We Refuse to Be Enemies.
• Structureel 50 € per maand schenken
• 1x themadienst
• 2 x per jaar eerste collecte