Menu Sluiten

Diaconale Projecten

Project Columbia:

Samen in actie voor Colombia

Colombia is een land met veel geweld en grote sociale ongelijkheid, dat daarom onze steun nodig heeft.

Een land

  • waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is
  • wat tot een 50-jaar durende burgeroorlog heeft geleid
  • waar nog veel huiselijk geweld is
  • dat veel inheemse inwoners telt
  • waar Afro-Colombianen en vluchtelingen achtergesteld worden

De komende drie jaar (van Pinksteren 2023 tot Pinksteren 2026) zal onze gemeente via Kerk in Actie twee projecten in Colombia steunen met collectes en acties (o.a. werkdoekjes breien voor de verkoop op bijv. de kerstmarkt) met als doel minimaal 1500 euro per jaar bijeen te brengen.

Deze twee projecten zijn:

“Sociaal bewogen predikanten”.

De door Kerk in Actie uitgezonden medewerkster naar Colombia is Jeannet Bierman.

Zij is docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Samen met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in de samenleving én in de kerk. Zo rust zij deze toekomstige predikanten van verschillende kerken toe om straks hun pastorale en diaconale taak uit te oefenen en zo samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Voor 275 euro kan een training voor 30 jeugdleiders worden verzorgd; voor 500 euro kan een weekendkamp voor jongeren worden georganiseerd.

“Kansarme jongeren opleiden voor de horeca”.

Dit project houdt in, kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken. Wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector. Voor 540 euro kan één jongere worden opgeleid tot restaurantmedewerker

U kunt ten alle tijden deze projecten steunen door uw bijdrage over te maken op:

TRIODOSBANK: IBAN: NL 78 TRIO 0198 3060 16, t.n.v. Diaconie PGAD, o.v.v. project Colombia

Deze actie loopt van Pinksteren 2023 tot Pinksteren 2026; het doel is, per jaar 1500 euro bijeen te brengen.
Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website van Kerk in Actie.

De werkgroep momenteel bestaat uit:
Corrie Weeda : corrieweeda@upcmail.nl 0313-474519
Gudrun Gilhuis: ghgg4824@gmail.com   06-55896443

Stichting Perspective Danes

De kernwaarden zijn armoede en barmhartigheid en rechtvaardigheid.
De hoofddoelen van dit project zijn:
• Steunen en promoten christelijke educatie
• Verbeteren van leefomstandigheden in alle opzichten in achterstandsgemeenschappen/wijken veelal Roma- gezinnen
• Opleiden van de mensen uit deze gemeenschappen, zodat ze hun sociale rol/plaats in de
maatschappij begrijpen en een andere positie krijgen in de maatschappij
• Structureel 50 € per maand schenken
• 1x themadienst
• 2 x per jaar eerste collecte

Stichting Table Mountain Zuid Afrika

De kernwaarden zijn armoede en barmhartigheid)
• Structureel 50 € per maand schenken
• 1x themadienst
• 2 x per jaar eerste collecte
• Diaconie heeft dit project 3600 € geleend (april 2019) voor vervoer/aanschaf van een auto,
de terugbetaling is al op gang gekomen

Vrienden van Tent of Nations

We refuse to be enemies
De familie Nassar is ervan overtuigd dat het juiste antwoord op de situatie waarin zij verkeren niet
kan bestaan uit het reageren met geweld, het in de slachtofferrol schieten of weglopen van de
situatie. Hun antwoord is hun pijn, woede en frustratie om te vormen in een constructieve kracht die
leidt tot een betere toekomst. Zij geloven dat zij als Palestijnen niet moeten wachten totdat er een
politieke oplossing is, maar nu zelf al actief moeten werken op het grondvlak. Zij worden hierin
gemotiveerd door de Bijbeltekst: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade
door het goede”. Tent of Nations gelooft dat het land en haar inwoners elkaar nodig hebben. Zij doet
dit door het land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen en Palestijnse
jongeren te helpen om te hopen op en te werken voor een betere toekomst. Zij leren de betekenis
van het land binnen hun cultuur en identiteit.
Deze projecten bouwen bruggen van wederzijds begrip, verzoening en vrede vanuit een breed
perspectief. Het basismotto voor al het werk is We Refuse to Be Enemies.
• Structureel 50 € per maand schenken
• 1x themadienst
• 2 x per jaar eerste collecte