Menu Sluiten

Betalingsgevens CvK en Diaconaat

College van Kerkrentmeesters

Het Diaconaat

Voor kerkelijke bijdragen/collectebonnen: 
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v.
CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg. 

Voor overige betalingen
NL81 RABO 0373 7152 50 t.n.v. 
CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg.

Diaconale bijdrage:
NL78 TRIO 0198 3060 16 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 

De Zending:
SKG: NL30 RABO 0373 7360 53 o.v.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg

Informatie Collectebonnen:
€ 10,00 per vel met bonnen van € 0,50;
€ 50,00 per vel met bonnen van € 1,00;
€ 100,00 per vel met bonnen van € 2,00.

Als u minder collectebonnen wilt dan 1 vel, neem dan contact op met
de penningmeester: penningmeester@pg-angerlodoesburg.nl

Bij betaling s.v.p. vermelden welke bonnen u wenst te ontvangen. 
Collectebonnen kunnen ook besteld worden bij de Webshop.

Giften:

Heeft u een gift ontvangen voor de diaconie of de kerk, dan kunt u die brengen naar de volgende personen: 
Voor Angerlo naar Harm Harbers, Didamseweg 16a te Angerlo, tel. 0313-476341.
Voor Doesburg naar Wim de Vos, Hanzeplein 15 te Doesburg, tel. 0313-484700. 

Betalingsadministrateur:

Wim de Vos, e-mail: Administrateur