Menu Sluiten

Kerkenraad en Moderamen

Voor telefoonnummers of e-mailadressen: klik HIER.

Predikant
ds. Elise Wijnands

Kerkenraad

Voorzitter: vacant
Scriba: vacant

Pastoraal ouderlingen

Margreet Eldering
Anne-Mieke Luykx
Ezrah van Zijtveld: jeugdouderling
Stefan Bos: jeugdouderling

Ouderling-Kerkrentmeesters

Marieke van Genderen
Wilco Onvlee

Diakenen

Voorzitter: Klaas Muller
Secretaris: Vacant
Penningen: Marjolein Somsen

Moderamen

Voorzitter: vacant
Scriba: vacant
Diaken: Klaas Muller

Taakdragers

Diaconaat:
Gudrun Gilhuis
Carin Hartemink, notulist
Erika Klooster
Corrie Weeda

Eredienst: Henk Kingma

Notulist KR: Diana Immerzeel

Scribaat: Willy Remmelink