Menu Sluiten

Contactgegevens

Postadres
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg    
Postbus 96
6980 AB Doesburg 

Scriba
Pollyan van Swigchem, tel. 06-53350060; 
e-mail: Scriba

Waarnemend voorzitter kerkenraad
Ernst Boesveld, tel. 0313-475693, 06-37223448
e-mail: Wnd. voorzitter Kerkenraad

Predikant:
Vacant
Consulent: Ds. Dirk Engelage

Vertrouwenspersonen:
Marian Grandia, tel. 0313-618852
e-mail: mariangrandia@gmail.com
Jaap Weststeijn, tel. 0313-474322
e-mail: monotype.01@hotmail.com

Bij overlijden, doop en huwelijk, etc.
Scriba: Pollyan van Swigchem, tel. 06-53350060; 
e-mail: Scriba

Cantor-organist:
Wilbert Berendsen, tel. 0575-555454
e-mail: Wilbert Berendsen
website: www.wilbertberendsen.nl

Contactgegevens Angerlo

Contactgegevens Doesburg

Galluskerk
Bezoekadres:
Dorpsstraat 31
6986 AK Angerlo 

Beheer en verhuur Galluskerk/Wehmerhof
Ank Remmelink-Poot, tel. 0313-472590
e-mail: Beheer/verhuur Galluskerk/Wehmerhof

Grote of Martinikerk
Bezoekadres:
Kerkstraat 4
6981 CM Doesburg 

Beheer en verhuur Martinikerk
Jenny van Bokhorst, tel. 0313-476882
e-mail: Verhuur Martinikerk
zie ook de website:www.martinikerk-doesburg.nl

Contactpersonen werkgroepen, administratie, communicatie en overige

Het Pastoraat
Rimke Kingma, tel. 0313-479552
e-mail: Pastoraat
Bezoekwerk
Jannie Boesveld, tel. 0313-475693
e-mail: janniebandboes@gmail.com

Het Diaconaat
Algemene e-mail: Diaconaat
Marjolein Somsen, tel. 0313-475819
e-mail: marjoleinsomsen@gmail.com

Jeugdraad
e-mail: Jeugdraad

College van Kerkrentmeesters
Wnd. voorzitter: Ernst Boesveld, 0313-475693,
06-37223448 e-mail: Ernst Boesveld
secretaris: Kees Cevaal, tel. 0313-475225
e-mail: keescevaal@hotmail.com
penningmeester: Marieke van Genderen,
tel. 0313-844249, e-mail: Penningmeester PGAD
Jan de Groot, tel. 0313-472626,
e-mail: jhgroot@hetnet.nl

Werkgroep Eredienst
Frank Smeets, tel. 0313-484670
e-mail: smeets@house-of-innovation.nl

Angerlo’s Beraad
Harm Harbers, tel. 0313-476341
e-mail: harmharbers@gmail.com

Cantorij
Ineke van Dongen, tel. 0313-415159
e-mail: cjvandongen@planet.nl

Kinder-/ Tienerviering
vacature

Lectoren
Ernst Boesveld , tel. 0313-475693
e-mail: ernstboesveld@hotmail.com

Geluidstechniek
Marcel Somsen , tel. 0313-475819
e-mail: m.somsen@gmail.com

Kosters Galluskerk
Harm Harbers, tel. 0313-476341
e-mail: harmharbers@gmail.com

Kosters Martinikerk
Ate van der Werff , tel. 0313-476242
e-mail: a.vanderwerff@upcmail.nl

Koffieploeg
Marijke Lettinga , tel. 0313-472063
e-mail: marijkehaalboom@gmail.com

Gastpredikanten
Diana Immerzeel, tel. 0313-484670
e-mail: diana@house-of-innovation.nl

Ledenadministratie
Wil van der Vlies, tel. 0313-475749
e-mail: Ledenadministratie

Betalingsadministrateur CvK en Diaconie
Wim de Vos, tel. 06-51042992
e-mail: Administrateur

Website: www.pg-angerlodoesburg.nl
Kopij hiervoor sturen naar:
Diana Immerzeel en Anja Beckmans-Prinsen
e-mail: Webmaster

Zonlicht – Liturgie van de zondag
Kopij hiervoor sturen naar: Ans Woudenberg
e-mail: woudenberg.rienans@gmail.com

Maandelijkse digitale nieuwsbrief Maanlicht
Kopij hiervoor sturen naar: Kees Cevaal
e-mail: Redactie Maanlicht
Aanmelden gratis abonnement: Diana Immerzeel

Jaarlijks informatieblad Licht:
Kopij hiervoor sturen naar:
Anja Beckmans-Prinsen
e-mail: Redactie Licht

Verdiepend magazine Lichtpunt:
Kopij hiervoor sturen naar:
Anja Beckmans-Prinsen
e-mail: Redactie Lichtpunt
Aanmelden abonnement: Ernst Boesveld

Bazaar
Ernst Boesveld, tel. 0313-475693
e-mail: ernstboesveld@hotmail.com

Oec. Diakonaal Overleg
Anne-Marie Wanrooij, tel. 0313-473051
e-mail: a.rosmullerwanrooy@upcmail.nl

Gemeentedrukkerij
Wim Rademaker, tel. 0313-479447
e-mail: w.rademaker6@chello.nl

Orgelbespelingen
Jan G. Ridt, tel. 0313-475774
e-mail: jan@ridt.nl

Rondleidingen / winkel Martinikerk
Fokje Westra, tel. 0313-471319
e-mail: f.westra2@kpnplanet.nl

Stiltekapel
Gees Wikkerink, tel. 0313-482239
e-mail: gees@wikkerink.com

Tuinploeg Galluskerk
3e dinsdag 9 – 12 u.
Harm Harbers, tel: 0313-476341
harmharbers@gmail.com