Menu Sluiten

Liturgisch bloemschikken

Liturgische bloemschikken

Een mooi bloemstuk kan extra schoonheid aan de viering en in de kerk geven. Een symbolisch bloemstuk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd is het verhaal van en met bloemen.

Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken.

Aan de hand van een Schriftlezing, lied of thema maken we een “bloemstuk”. Met symbolen, speciale vormen en kleur wordt een verbeelding gemaakt, passend bij het thema van een viering. We kijken naar passende symbolen, getallen vormen en schiktechnieken die het thema en lezing passen.

Lizet Fluit, Joke van Zijtveld, Sandra Snieder-Jurg en Piet Klooster verzorgen de liturgische bloemschikkingen.

Symbolische bloemschikking in de 40-dagentijd en met Pasen

Thema: Van U is de toekomst

De basis van de symbolische schikking:

Twee vazen waarbij vanuit de grote vaas klimop buigt over de kleinere: Ik (Jezus) ben er voor jou. In de kleine vaas een veelkleurig boeketje, onze veelkleurige gemeente en de veelkleurige mensheid.

Er achter een plaat met daarop de kleur behorend bij de zondag uit deze lijdenstijd: paars, roze of wit (Pasen). De lezingen zijn deze 40 dagen uit Lucas.

Met Lucas lopen we, vanaf de 1ste zondag tot de 6de zondag van de 40 dagen voor Pasen, de toekomst tegemoet. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen. Elke zondag hebben is er een korte tekst of meditatie die de lezing van de zondag en schikking, met de daarbij behorende symbolen verbindt

1e zondag: De verzoeking in de woestijn.

De liturgische kleur is paars.

Er wordt gesproken over: op de proef gesteld worden, aanbidding komt alleen God toe en “Niet alleen van brood zal de mens leven”.

Bij de schikking verwijzen tarwearen naar die zinsnede. De primula heeft de Nederlandse naam ‘Hemelsleutels’ en symboliseert datgene waar het om gaat, betekenisgeving.

Liturgisch bloemschikken
God is de
betrouwbare en heeft de tijd in de
hand. God komt aanbidding toe

2e zondag: Verheerlijking op de berg.

De liturgische kleur is paars.

In deze schikking zijn wolken gemaakt in de vorm van takjes gipskruid.

Liturgische bloemschikking
Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen
een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die
alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon! 

3e zondag: De onvruchtbare vijgenboom.

De liturgische kleur is paars.

Als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot
van Zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen
uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.

Symbool bij de schikking is dan ook een tak met wintervruchten, bijv. zaaddragende Helleborus uit de tuin.  

Liturgische bloemschikking
Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.

Amen

4e zondag: De gelijkenis van de verloren zoon.

De liturgische kleur is roze.

De kleur roze wordt gebruikt in het midden van de Adventstijd en in het midden van de veertigdagentijd. De andere kleur (paars) van inkeer en boete wordt vermengd met het wit van het feest. Paars en wit maken samen de kleur roze.

De verloren zoon komt thuis, het is feest. In onze schikking staan mooie takken en eerste bloesems symbool voor een nieuw begin. (kornoelje, bloesemtak, bamboe)

Liturgische bloemschikking

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

5e zondag: De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.

De liturgische kleur is paars.

Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Jezus staat te wachten. Hij weet wat er gaat komen.
Zo wordt Lucas 20 een inkijkje op de weg die Jezus gaat om de toekomst te openen.

In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op
twee manieren, een verwijzing naar het lijden van Jezus
en de tekst uit Johannes 15: De rank en de druif horen bij elkaar,
evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding

De symbolische schikking is dan ook een druiventak en een tros druiven

Liturgische bloemschikking
Ik ben de wijnstok en jullie
zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie,
brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen
jullie niets doen

6e zondag: Palmzondag.

De liturgische kleur is paars.

We lezen over de voorbereidingen die Petrus en
Johannes moeten treffen voor de Pesachmaaltijd, maar ook over de
afspraak van Judas met de hogepriesters om Jezus
uit te leveren.

Aan de tafel van de Heer blikken we
niet alleen terug naar wat was – het lijden en sterven
van Jezus – of naar binnen – ons tekort waardoor dit
lijden nodig was, maar ook vooruit. Brood en wijn
als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar
geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.
Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.

Bij de basisschikking is brood en wijn toegevoegd.

Liturgische bloemschikking
Tijdens de Pesachmaaltijd spreekt
Jezus woorden: “Dit is mijn lichaam en dit is mijn
bloed” . De tekenen van brood en wijn.


Witte donderdag: De voetwassing.

Witte Donderdag,  een moment dat ons er weer aan herinnert nederig en dienstbaar
de weg achter de Heer te gaan. Elkaar dienen, ook dat is leven met het oog op de toekomst.

Jezus doet het ons voor. (voetwassing)

Bij de basisschikking staat een schaal water en witte handdoekjes.

Omdat we het avondmaal vieren liggen er ook matzes en druiven.


Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van twaalf
gevangen in de buurt van Rome. ‘Zorg dat je broeders
bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’, gaf hij
deze mannen mee. Met zijn krachtig voorbeeld diende
hij de kerk om diezelfde houding aan te nemen.

Liturgisch bloemschikken

Goede Vrijdag: De kruisiging.

De liturgische kleur is paars.

Bijzonder aan dit gedeelte is dat er een aantal keren
wordt gesproken over dat het zo ‘zou gebeuren’ en dat
Jezus zich ten volle bewust is van wat er gaat komen.

De beker die de Vader hem heeft gegeven, die kan
en wil Jezus niet aan zich voorbij laten gaan.

Aan de basisschikking hebben wij 5 rode anemonen toegevoegd, ten teken van de 5 wonden.


Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.

Pasen: De Opstanding. Hij leeft! (Wit is de liturgische kleur)

De schikking symboliseert twee figuren die de armen naar elkaar uitstrekken in een paastuin.

De liturgische kleur wit is een feestelijke kleur. Daarom staan er witte anthuriums bij de schikking.


Liturgische bloemschikking
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen
en plukt bramen.
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven.


  Elizabeth B. Browning

Hemelvaart (Liturgische kleur is wit.)

Liturgische bloemschikking
Voorzichtig
heb ik de gevangen vogel
uit de strik verlost
Ik laat hem vliegen
hij geeft mij vleugels

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest. (Liturgische kleur is rood.)

Liturgische bloemschikking