Menu Sluiten

Kinder- en tienerviering

Tijdens de zondagse eredienst is er een kinderviering voor kinderen t/m 11 jaar. Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar is er om de twee weken een tienerviering. Voor jonge kinderen is er op aanvraag oppas tijdens de kerkdienst.

Regelmatig komt er een vraag langs wat de Kinderviering inhoudt, wat daar gedaan wordt. Dat willen we graag hierbij toelichten.

Omdat de gewone kerkdienst voor de kinderen vaak als langdradig wordt ervaren, wordt er –zoals in veel andere kerken- een deel van de dienst apart voor de kinderen georganiseerd.

We hebben een groepje van 5 mensen die ervoor zorgen dat er elke zondag iets speciaals voor de kinderen wordt voorbereid. Daarbij hebben we de hulp van een speciaal daarvoor opgezet liturgisch blad: “Kind op Zondag”. Hierin staat per week uitgewerkt wat het thema van die zondag is. Zij volgen daarbij hetzelfde lezingenrooster als in de kerk. In die uitwerking wordt toegelicht welke liturgische betekenis achter de verhalen van het oude- en nieuwe testament gevonden kan worden. Daarnaast zijn er op die zondag toegespitste bijdragen in de vorm van een gesprek, lied, gedicht en gebed, toelichting bij een werkblad (“Kleur in de Kerk”) en suggesties voor voorlezen.

Op basis van die toelichting en de lezingen zijn voor de groep 4-8 en de groep 9-12 twee uitwerkingen geschreven: een verhaal waarmee de kinderen zich makkelijker kunnen identificeren en daarbij suggesties voor een gesprekje, een spel en een knutsel/teken activiteit.
Gewoonlijk wordt dit met de dienstdoende dominee vooraf doorgesproken en afgestemd wie de “kinderuitleg” in de kerk doet.

In de Kinderviering proberen wij met behulp van “Kind op Zondag” de kinderen op hun niveau wat bij te brengen over de verhalen uit de Bijbel.
We beginnen met een kort gesprekje over de dienst en de uitleg en vervolgen dat met het verhaal. Aansluitend wordt dan –afhankelijk van het aantal kinderen en hun voorkeur, gekozen voor een gesprek, een spel of een creatieve activiteit, of een combinatie daarvan. We proberen daarbij de link met het verhaal uit te leggen.
Het is aan de leiding van de Kinderviering om zelf de invulling uit te werken. Soms wordt er iets heel anders gedaan dan in Kind op Zondag staat als spel of als activiteit (bijvoorbeeld sneeuwballen gooien).

Voor ons staat voorop dat de kinderen zich thuis voelen in hun eigen stukje van de dienst en er plezier aan beleven. Of de inhoudelijke kant blijft hangen is minder belangrijk. Je merkt wel dat als kinderen regelmatig komen ze toch nog heel wat oppakken van de verhalen die verteld worden en aan verschillende vieringen zeer uiteenlopende herinneringen hebben (van “saai” tot “geweldig”).

De Tienerviering wordt gehouden op de eerste en derde zondag van de maand! We laten dit parallel lopen met de acties en thematiek.  

Team Kinder-/Tienerviering