Menu Sluiten

Cantorij

De Martinicantorij is opgericht als Hervormd Kerkkoor en in 1979 omgevormd tot Cantorij. Hiermee wordt aangegeven dat de cantorij functioneert in de viering van de eredienst zoals die in de gang van het kerkelijk jaar gestalte krijgt. Een vorm van gemeentewerk binnen de geloofsgemeenschap van de Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg met een eigen plaats en taak. Tot op vandaag vervullen wij die taak met enthousiasme.

kerkdiensten

De repetities zijn op de dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur waar intensief gewerkt wordt aan de voorbereiding van zo’n 15 diensten per jaar onder leiding van cantor-organist Wilbert Berendsen.

Ons repertoire bestaat uit muziek van vroeger tot heden. Onze vaste begeleider is oud cantor-organist Reinoud G. Egberts. Op hoogtijdagen samenwerkend met musici van buiten, violisten en blazers. Wij voelen ons met twee vakmusici de cantorij te rijk.

Mocht u belangstelling hebben om mee te doen, kom dan gerust naar een repetitie op dinsdagavond in de Martinikerk (Galluskerk tijdens de wintermaanden).
Voor inlichtingen: Ineke van Dongen, secretaris e-mail: cjvandongen@planet.nl, tel. 0313 – 415 15.

De Cantorij van de Grote of Martinikerk werd opgericht om dienstbaar te zijn aan gemeentezang en liturgie.
Met regelmaat wordt medewerking verleend aan de eredienst en op hoogtijdagen en bijzondere vieringen, zoals Kerst, Pasen, Pinksteren.

De cantorij van de Grote of Martinikerk bestaat uit 30 leden.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Zij kunnen contact opnemen met Ineke van Dongen,
tel. 0313-415159, e-mail: Ineke van Dongen.

Voorzitter: Peter IJff
Penningmeester: Cees Westhoven