Menu Sluiten

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig heel veel in onze gemeente. Mensen die oog en oor hebben voor elkaar, met elkaar meeleven en waar nodig een helpende hand bieden. Of dat nou gaat om leden van onze kerk of mensen daarbuiten. Dit omzien naar elkaar vormt de basis van wat wij pastoraat noemen. Op deze basis bouwen wij verder met het georganiseerde pastoraat, bezoekwerk dat vanuit de kerk aangestuurd werd. Voor dat stuk pastoraat hebben we in 2020 een nieuwe opzet ontwikkeld. De twee pijlers hiervan zijn

1.een ‘Vliegende Brigade’

2.een netwerk van ‘Naobers’

De Vliegende Brigade: wat is dat en hoe werkt die?

a. De ‘Vliegende Brigade’ is een team van bezoekers dat als het ware boven onze gemeente rondvliegt om present te zijn waar aandacht wenselijk en nodig is.

b. De ‘Vliegende Brigade’ reageert op signalen van de grond, signalen die van ‘Naobers’ komen die in de wijken onze ogen en oren zijn. De signalen worden doorgegeven aan de coördinator van de ‘Vliegende Brigade.’

c. Het gaat in principe om bezoekwerk van tijdelijke aard: situatiegericht pastoraat dus. Dat zal vaak zijn omdat er zorg is op een adres, maar het kan ook gaan om iets vreugdevols waar wij vanuit de kerk graag attent op willen reageren.

d. Binnen het team wordt maandelijks afgestemd wie op welk adres afstapt.

e. We doen niet aan werkverschaffing. De ‘Vliegende Brigade’ reageert wanneer dat wenselijk/nodig is.

f. Afstemming bezoekwerk ‘vliegende brigade’ begin van de maand.

De Naobers: hoe gaat dit in zijn werk?

a. We werken met ‘naobers’ op zoveel mogelijk plekken in de wijken. Hoe fijnmaziger het netwerk van ‘naobers’, hoe beter ‘naobers’ ook signalen kunnen opvangen uit de buurt.

b. ‘Naobers’ doen hun werk in de anonimiteit, ze staan niet te boek met naam en toenaam als mensen die aktief zijn in het pastoraat in onze gemeente. Dit in tegenstelling tot de ‘vliegende brigadiers’ die wel met naam en toenaam bekendgemaakt worden.

c. ‘Naobers’ signaleren en geven hun signalen door aan de coördinator van de ‘vliegende brigade.’

d. Vanwege de privacy-wetgeving (AVG) mogen we niet zomaar gegevens van mensen met naam en toenaam delen, daarom gaven we eerst alleen maar de adressen door aan de noabers door.  Inmiddels heeft  de kerkenraad hierover gesproken en is besloten om er toch de namen bij te geven, omdat het hier gaat het naar elkaar omzien en dat we ervan uitgaan dat iedereen hier zorgvuldig mee omgaat.

e. Een kaartje dat rondgaat door de buurt om met elkaar iemand een hart onder de riem te steken…

Coördinator van de ‘vliegende brigade’

Jannie Boesveld

E.   jannieboesband@gmail.com

T.   0313-475693

Signalen worden liefst per mail, en anders telefonisch doorgegeven. Als je graag mondeling iets wilt toelichten, dan kan dat uiteraard telefonisch of door in de mail te vragen om een contactmoment.