Menu Sluiten

Beleidsplan Pastoraat 2019 – 2023

Visie

Wij geloven dat in een pastorale ontmoeting ruimte kan ontstaan waarin mensen delen wat hen bezighoudt en het verhaal van God met mensen een persoonlijke kleur krijgt. Het evangelie is hierbij onze inspiratiebron.

Missie

Onze missie is dat wij in ons pastoraat aansluiten bij het (veranderde) levensgevoel van mensen. Wij beseffen dat het zeer uiteenlopend kan zijn hoe het verhaal van God met mensen aan iemands persoonlijk levensverhaal raakt. Hierin zoeken wij naar wat mensen bemoedigt en inspireert.

Bouwstenen

Onze missie willen we handen en voeten geven middels (in willekeurige volgorde)

 1. doelgroepgerichte en thematische benadering van het pastoraat.
 2. pastoraat in voorkomende situaties (‘toppen’ en ‘dalen’ van het leven).
 3. volledige en doelgerichte communicatie.
 4. kennis over pastoraat delen en verdiepen.

Concretisering

Wij willen de genoemde beleidspunten in de komende vier jaar concretiseren door

 1. bestaande vormen van (doelgroepgericht) pastoraat te evalueren en te onderzoeken waarin deze verder ontwikkeld kunnen worden, dan wel aanvulling behoeven.
 2. doelgroepgericht pastoraat thematisch invulling te geven.
 3. afstemming en samenwerking met georganiseerde verbanden binnen èn buiten de kerk te zoeken.
 4. de drempel van onze kerkgebouwen te verlagen zodat mensen van binnen en buiten de kerk er ruimte ervaren voor ontmoeting.
 5. de drempel van bijeenkomsten te verlagen zodat mensen van binnen en buiten de kerk ruimte en openheid ervaren om mee te denken over hoe we als kerk ‘present’ kunnen zijn in de samenleving.
 6. te werken aan een herkenbare structuur voor communicatie in en over pastoraat.
 7. het e-pastoraat invulling te geven.