Menu Sluiten

Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg

Op 25 mei 1994 vond de oprichtingsvergadering plaats van de Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg.
De stichting zet zich in voor de instandhouding van dit orgel en kon zo o.m. een integrale restauratie van het instrument voorbereiden. Verder wil de stichting allerlei activiteiten ontplooien om het orgel niet alleen een grotere bekendheid te geven, maar ook een actieve rol te kunnen laten spelen in de Nederlandse orgelwereld, waarin het repertoire dat bij uitstek voor dit instrument geschikt is de afgelopen jaren te weinig aan bod is gekomen.

November 2003 is in opdracht van onze stichting bij de Walburg Pers Zutphen een monografie van het Doesburgse Walcker-orgel verschenen. Als nummer vijf in de reeks Nederlandse Orgelmonografieën kreeg het de titel Orgelreform in Nederland. Het orgel van de Grote of Martinikerk te Doesburg.
De reeks wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën in samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. ISBN 90.5730.265.9 NUR 667. U treft er bijdragen aan van Jan Jongpier, Hans Fidom, Bart van Buitenen, Cor van Wageningen en eindredacteur Willem Jan Cevaal.

Betrokken Stichtingen


Donateurschap

Het is de wens van de Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg dat haar plannen niet alleen bij de bevolking van Doesburg, maar tevens bij het (inter-) nationale orgelminnende publiek op een warm onthaal mogen rekenen. Wie van mening is dat dit unieke monument behouden moet blijven en wie het werk van de stichting wil steunen, kan zich als donateur aanmelden.
Voor minimaal € 20,00 per jaar kan men donateur worden. 

Samenstelling bestuur

Reinoud G. Egberts, Ellecom, voorzitter
Nico Broertjes, Den Ham, secretaris
Jaap Klompstra, Bemmel, penningmeester
Marcus Bergink, Lobith
Wilbert Berendsen, Vorden

Adres van het secretariaat:

Nico Broertjes
Blesdijk 48
7683 CE Den Ham
tel.:  +31 06 34 37 4784
e-mail: Secretariaat St. Walckerorgel Doesburg