Menu Sluiten

Stichting Doesburgs Carillon

Doesburg is trots op zijn carillon in de Martinitoren.
Sinds 1655 is dit een kostbaar historisch stadsbezit. Het Doesburgs Carillon is één van de mooiste klokkenspelen van ons land. Het heeft 48 klokken. Elk kwartier klinkt een melodie die ver in de omtrek hoorbaar is. Er vinden regelmatig live-bespelingen plaats.

De gemeente Doesburg en de Stichting Doesburgs Carillon, die in 1997 is opgericht, zorgen er samen voor dat het carillon regelmatig klinkt. Carillonmuziek is sinds 2015 erkend immaterieel erfgoed. 

Voor meer informatie over het carillon klik hier.

De stichting verzorgt:

– luisterplaatsen
– informatiekastje over carillon en beiaardier naast de hoofdingang van de kerk
– circa 25 bespelingen per jaar (naast de 25 gemeente bespelingen)
– donateurdagen, excursies, nieuwsbrieven
– informariebord bovenin de toren met daarop de Doesburgse beiaardiers sinds 1655
– informatiefolder en wensite
– scholenproject voor basisschoolleerlingen 

Betrokken Stichtingen
Bron: carillondoesburg.nl

Carillonbespelingen

– eerste en derde zondag van de maand van 14.00-15.00 uur
– tweede en vierde woensdag van de maand van 10.00-11.00 uur  (zgn. marktbespelingen)
– 4-mei herdenking
– midzomeravond-concert
– wandelconcert langs Gasthuiskerk en Martinikerk met concerten op beiaard en op de  vier orgels in de kerken 
– bespelingen door studenten van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, als  stageractiviteit
– scholenproject 

Stadsbeiaardier Frans Haagen

Sinds 2012 is Frans Haagen stadsbeiaardier van Doesburg. Zo’n 50 keer per jaar klimt hij naar boven om het carillon live te bespelen. Hij kiest muziek passend bij de seizoenen, bij marktdagen, zon- en feestdagen en bij speciale gelegenheden. Ook verzorgt hij kwartiermelodieën. 

Betrokken Stichtingen
Bron: carrilondoesburg.nl

Donateur worden?

Wij ontvangen graag uw bijdrage vanaf € 10,00 per jaar.
IBAN: NL24 INGB 0007 5969 19 t.n.v. Stichting Doesburgs Carillon te Doesburg.
De stichting heeft een ANBI-status. 

Contact en informatie:

website: www.carillon-doesburg.nl
e-mailadres: Carillon Doesburg