Menu Sluiten

Stichting Behoud Galluskerk

Samenvatting doelstelling Stichting:
Instandhouding van het Gallus-kerkgebouw en het Gallus-terrein met de overige bebouwing aan de Dorpsstraat te Angerlo en het verlenen van ondersteuning aan het College van Kerkrentmeesters.


Contactadres:
H. Harbers (secretaris/penningmeester)
Didamseweg 16, 6986 AD Angerlo
e-mail: harmharbers@gmail.com.

Nog geen donateur?
Stichting Behoud Galluskerk Angerlo, rek.nr.: NL50 RABO 0315 0024 84. 

Meer over de Galluskerk lezen? Klik HIER.

Betrokken Stichtingen