Menu Sluiten

Wat hebben we bij de koffie?

Herinner je je deze nog?
De koffieochtenden ‘Wat hebben we bij de koffie?’ op de eerste woensdag van de maand in de Grote of Martinikerk in Doesburg?
Corona gooide roet in het eten/de koffie en (oprichter) ds. Chris Kors verhuisde naar Middelburg. Maar nu gaan we weer opstarten, in oecumenisch verband, op een nieuwe locatie!

De NIEUWE LOCATIE wordt het Dienstencentrum Leger des Heils Doesburg aan de Zandbergstraat 15.

‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dat kan een gastspreker zijn, maar ook iets met verhalen of muziek. We bieden ‘een gezellige inloop met een plus’. Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt maximaal een half uur. Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek. De eerste twee ochtenden staan gepland voor 7 december 2022 en 4 januari 2023:

7 december: Sinterklaas incognito: Ervaringen van Sinterklaas; een gesprek met Evert Jurriëns.

4 januari:       wordt nog ingevuld

Locatie:          Dienstencentrum Leger des Heils, Zandbergstraat 15 Doesburg  (ingang is de winkeldeur)

Tijd:                10.00 uur – 11.30 uur

Kosten           Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten.

Organisatie   ‘Wat hebben we bij de koffie’? wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken; iedereen is welkom, zeker ook mensen van buiten Doesburg.

Contact:        
Wim Gilsing                  w.gilsing@outlook.com
Ans Woudenberg        rienans.woudenberg@gmail.com

Wat hebben we bij de koffie