Menu Sluiten

Wat hebben we bij de koffie?

‘Wat hebben we bij de koffie?’

Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers maar ook een kort programma. Dat kan een gastspreker zijn, iets met verhalen of muziek. We bieden ‘een gezellige inloop met een plus’. Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt maximaal een half uur. Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek.

LAATSTE KEER DIT SEIZOEN: 3 mei 2023

Die dag hebben we Ernst Boesveld bij de koffie, hij komt vertellen over zijn werk bij de Marechaussee.

Tijd: 10.15 uur – 11.45 uur

!! vanaf 10.00 uur is de winkeldeur open !!

Locatie:          Dienstencentrum Leger des Heils, Zandbergstraat 15 Doesburg  (ingang is de winkeldeur)

Kosten           Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten.

Organisatie   ‘Wat hebben we bij de koffie’? wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken; iedereen is welkom, zeker ook mensen van buiten Doesburg.

Contact:        
Wim Gilsing                  w.gilsing@outlook.com
Ans Woudenberg        rienans.woudenberg@gmail.com

NB: Het nieuwe seizoen 2023-2024 start op 4 oktober 2023!

Wat hebben we bij de koffie