Menu Sluiten

Preek van de Leek

De ‘Preek van de Leek’ in de Grote of Martinikerk is een initiatief van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. De Preek van de Leek begint om 16.00 uur, kerk open vanaf 15.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om de gastspreker en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje met een knabbel. Weet u van harte welkom! Middels uw bijdrage aan de collecte kunt u bijdragen aan de instandhouding van dit initiatief. 

PREEK VAN DE LEEK 4 februari 2024

Op zondag 4 februari wordt in de Grote- of Martinikerk in Doesburg weer een Preek van de Leek gehouden.  Vóór de “coronatijd” werden deze bijzondere bijeenkomsten op zondagmiddag regelmatig gehouden.  Steeds waren er vele belangstellende aanwezigen, zowel uit kerkelijke als niet -kerkelijke hoek.  Nu starten ze weer.

Het thema op 4 februari is “Onze Voetafdruk”.  Dat woord, Voetafdruk, – “Footprint” – doet je al gauw  denken aan een letterlijke afdruk van een voet in de aarde.  Daar zit ook zeker wat in. Een footprint heeft namelijk te maken met de grootte van de impact die jouw wijze van leven heeft op de aarde. de aarde.  Hoe groot is de ecologische voetafdruk, die we nalaten en wat is het effect ervan.  Een actueel thema!

Horst Caesar (dr.H.M.Caesar, Velp) voelt zich zeer betrokken bij dit thema en deed er onderzoek naar. Hij is de “lekenpreker” op deze Preek van de Leek.  Aanvang 16.00 uur, kerk open om 15.30 uur. Na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De kerk is verwarmd. Van harte welkom!

preek van de leek

Namens de voorbereidingscommissie,

Bert Bomer

Informatie:

Marian en Bram Grandia, tel. 0313-618852, e-mail: Marian en Bram Grandia

Anne-Mieke Luykx, tel. 06-21810104, e-mail: Anne-Mieke Luykx

Bert Bomer, tel.: 06-305 827 48 / 0313-410918 e-mail: Bert Bomer

Vroeger hadden dominees het dikwijls voor het zeggen en waren zij de opiniemakers. Die rol is inmiddels overgenomen door schrijvers, columnisten, journalisten, cabaretiers en wetenschappers. Zij ontmaskeren oude waarheden, zeggen hoe het zit, verdiepen meningen, volgen kritisch allerlei ontwikkelingen, nemen eigen posities in, houden de boel bij elkaar. Onder hen zijn mannen en vrouwen die opvallen door hun visie en hun vrijheid, waarmee ze zich op een verfrissende manier in het publieke debat mengen. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen begon in Amsterdam en later nog op andere plaatsen in het land het project ‘Preek van de Leek.’ Hoe zou het zijn als zulke mensen met bewezen spreekvaardigheid voor één keer de kansel zouden op gaan.  Wat gebeurt er als je hèn het woord geeft over wat hen bezielt en zo in de kerk een ‘dienst’ houdt in een geheel andere vorm. In september 2015 zijn wij in de Martinikerk in Doesburg met de ‘Preek van de Leek’ van start gegaan. Met genoegen kijken wij terug op ontmoetingen met inspirerende gastsprekers die hun licht lieten schijnen over een tekst uit de Bijbel en het vervolgens betrokken op een thema waarover zij graag iets wilden zeggen. Sprekers die dat elk op hun eigen bijzondere wijze hebben gedaan. 

Onmoeting en Bezinning