Menu Sluiten

Ouderencontact

Het Ouderencontact van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg is er voor iedereen vanaf ongeveer 55 jaar. Onze bijeenkomsten vinden plaats in de Wehmerhof, Dorpsstraat 33 in Angerlo. De ontmoetingen vinden één keer per maand plaats op donderdagmiddag van 14.30 – ong. 16.45 uur. Er worden gastsprekers uitgenodigd die over een interessant onderwerp vertellen en meestal iets laten zien. De kerstmiddag en de Witte Donderdagviering  worden georganiseerd samen met de Diaconie.
Iedereen is van harte welkom! 

Ouderencontact vanaf oktober 2021 t/m mei 2022

Na rijp beraad heeft de werkgroep van het Ouderencontact besloten alle bijeenkomsten van de  maanden februari, maart en april te laten vervallen.
Dit komt vooral omdat er in de Wehmerhof bij het gemiddelde bezoekersaantal onvoldoende plaats is om de 1,5 meter maatregel in verband met corona te handhaven.

Wel is het de bedoeling donderdag 19 mei een gezellige middag te organiseren, met muziek en wat lekkers. We hopen van harte dat dit kan doorgaan.

Graag tot ziens,
Ine Lebbink, Trudy Mentink, Ank Remmelink en Nel Weststeijn (0313474322)

Bezinnning en Ontmoeting