Menu Sluiten

Kliederkerk

I.v.m. het coronavirus is er voorlopig geen Kliederkerk.

Gezinnen met kinderen maken samen kennis met de betekenis van verhalen uit de Bijbel.

Kliederkerk

Je mag gewoon binnen lopen met je vader en moeder en hoeft geen lid te zijn van de PKN Angerlo-Doesburg. Als je wil mag je ook met je opa en/of oma komen. Oudere broertjes en zusjes komen natuurlijk ook mee. Voor hen hebben we speciale uitdagingen.

Om de maaltijd goed te kunnen plannen is het wel fijn als je van tevoren opgeeft met hoeveel mensen je komt via Kliederkerk Doesburg.

De deur is open vanaf 16.00 uur en we beginnen om 16.15 uur.
Om 18.00 uur gaan we eten zodat iedereen weer op tijd thuis kan zijn.
Er is geen toegangsprijs maar een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om ook volgende Kliederkerk vieringen mogelijk te maken.

Wil je meer weten over wat Kliederkerk inhoudt, dan kun je via onze facebookpagina: kliederkerk-doesburg of op www.kliederkerk.nl meer informatie vinden.

Frank Smeets

Volgende data zijn:

Het is zo mooi om als Kliederteam dit te organiseren namens onze gemeente. Jong en oud(er) bezig te zien met opdrachten die allemaal te maken hebben met het Bijbelverhaal. Samen zingen en elkaar ontmoeten. Mooie gesprekken met ouders en heerlijke momenten met de kinderen. Wat een rijkdom lieve mensen, wat een rijkdom..

De visie van waaruit Kliederkerk georganiseerd wordt kent twee hoofdaspecten:

‘Hoger doel’:
Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus
Christus kan betekenen in hun dagelijkse leven.

Doelgroep:
Kliederkerk is voor alle leeftijden, met een bijzondere plek voor kinderen, maar iedereen is welkom.
Hierbij stemmen we onze vormgeving af op deelnemers, ook degenen die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk of geloof.
Vanuit het ‘hogere doel’ en de doelgroep zien wij zeven eigenschappen van Kliederkerk die van grote waarde zijn:

Gastvrijheid
Kliederkerk is gastvrij en zet een sfeer neer waarin mensen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze kunnen groeien. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het samen eten en het warm welkom heten van mensen.

Bijbelverhalen centraal
Tijdens Kliederkerk staat een Bijbelverhaal of Bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen op creatieve wijze ontdekt en verwerkt. Dat is zichtbaar in de momenten van samen ontdekken en het samen vieren. Zo ontstaat er verdieping in de gemeenschap met elkaar en God en worden deelnemers uitgedaagd te ontdekken wat het volgen van Jezus Christus kan betekenen in hun dagelijks leven.

Relaties
In een Kliederkerk is relaties opbouwen van enorm belang. Hierdoor weten mensen zich gekend en kan er vertrouwen en openheid groeien. Dat vormt de basis om te ontdekken wat navolging praktisch inhoudt. Om relaties te laten groeien is het belangrijk dat er regelmatig Kliederkerk is. We raden aan ongeveer eens per maand bijeenkomsten te organiseren, maar ook daarbuiten na te denken hoe je relaties kunt bevorderen.

Alle leeftijden samen
Kliederkerk is er niet alleen voor kinderen, maar is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. Hierin geloven we dat generaties van elkaar kunnen leren. Ouders, verzorgers en grootouders zijn voor het kind belangrijke voorbeeldfiguren. Maar iedere volwassene heeft een voorbeeldfunctie naar een kind. Daarnaast kunnen kinderen, tieners en jongeren verrassende inzichten geven en gesprekken verrassende wendingen geven. Zo zijn deelnemers als familie voor elkaar om elkaar verder te helpen in het ontdekken van wat geloven in God en het navolgen van Jezus Christus kan betekenen.

Kliederkerk

Context
Kliederkerk Nederland zet de context van plaatselijke Kliederkerken voorop. Kliederkerk gaat de uitdaging aan om aansluiting te zoeken bij de plaatselijke cultuur en gewoonten. Zo zal een Kliederkerk in een groot stadscentrum anders zijn dan in een dorpssetting.

Naar buiten gericht
Kliederkerk richt zich op mensen die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk en/ of geloof. Hierdoor worden de vrijwilligers en deelnemers geprikkeld na te denken hoe geloofsinhoud aan kan sluiten bij mensen die niet bekend zijn met kerkelijke gewoonten en taal.

Creatief
Bij Kliederkerk is door alles heen creativiteit te ontdekken. In het kliederuurtje, de vieringen en ook met het eten wordt er gezocht naar creatieve manieren om het Bijbelverhaal te ontdekken.

Wij gaan aan bovenstaande opnieuw met veel enthousiasme inhoud en vorm geven. U bent natuurlijk van harte welkom om met uw (klein)kinderen deel te komen nemen (geef s.v.p. wel van te voren op via Kliederkerk Doesburg.

Naast enthousiaste deelnemers zoeken we natuurlijk ook naar mensen die graag willen meehelpen in de voorbereiding van de Kliederkerk en ondersteuning willen geven bij de te houden activiteiten op de dag zelf. Ook hiervoor kunt u zich opgeven via Kliederkerk Doesburg. Uw tijdsinvestering is ca. 4 uur.

Deze uitnodiging wordt ook via de scholen en directe aanschrijving van de in onze gemeente geregistreerde gezinnen aangeboden We zien graag reacties en opgave voor deelname tegemoet,

Team Kliederkerk