Menu Sluiten

Coventrygebed Doesburg

Het Coventry-gebed weer wekelijks in de Martinikerk

De kern van ‘het verhaal’ is bidden om vrede voor de gehele wereld en elke week op dezelfde tijd. Dit geldt voornamelijk voor de kerken die in de de 2e Wereldoorlog (deels) zijn vernietigd. Doesburg en Angerlo horen daar ook bij. Een klein groepje vrijwilligers verzorgt al een aantal jaren op de vrijdag-voormiddag om 12.30 uur een gebed in Doesburg. 

Een paar jaar lang hebben we ook in Angerlo in de Galluskerk een Coventrygebed gehouden. Na verloop van tijd zijn er vrijwilligers om uiteenlopende redenen afgehaakt. Dat houdt in dat er nu voor de twee kerken nog maar vier mensen zijn die het gebed ‘overeind’ willen houden. Dat dit erg weinig is behoeft geen uitleg. Helaas zijn we nu in Angerlo gestopt met het gebed.
Daarom willen we een oproep doen meer vrijwilligers mee te laten doen in deze activiteit. Het is mooi om je op een andere manier in te zetten voor vrede en te bidden in groot verband. Je hoeft er niet veel ‘voor te kunnen’. Er is een overzicht van wat je wanneer moet doen. Slechts zelf twee liederen uitzoeken of een klein bijbel-verhaaltje, of iets van dien aard, dat hoort er ook bij.

Kortom, hoewel Doesburg een kleine stad is, zou het toch mooi zijn als onze Grote Kerk (de 7e hoogste kerk van ons land) mee kan blijven doen, de vrede juist nu met een oorlog in de ‘achtertuin’ te stimuleren. Als u/je interesse heeft/hebt, bent u/je van harte welkom wekelijks in het koor van de de Martinikerk op de vrijdagmiddag om half één.

Maar u kunt ook een mailtje sturen naar Gerda Borghardt, e-mailadres: gerdaborghardt@icloud.com

Waar is het begonnen?

Het vrijdagmiddaggebed voor vrede en verzoening is begonnen in Coventry. In de ruïnes van de St. Michael-kathedraal werden bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, later het ‘Cross of Nails’ genoemd. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen van kerken die de oorlogslittekens in zich meedragen. Zo heeft onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn zich aangesloten, maar ook Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York.

In Nederland hebben steden als Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Doesburg zich aangesloten. Elke vrijdagmiddag om 12.30 uur vindt daar het Coventrygebed plaats. Een bijzondere plek binnen het Coventry- beraad Nederland neemt Den Helder in: De Koninklijke Marine koos er een paar jaar terug voor om te participeren in deze wereldwijde beweging voor vrede en verzoening. Het was nog nooit voorgekomen dat een legeronderdeel zich had aangesloten. 

Bidden voor vrede en verzoening 

In 1981 riepen de Verenigde Naties 21 september uit tot ‘Internationale dag van de Vrede’. Bidden voor vrede en verzoening, dat gebeurt iedere vrijdag in ruim 150 steden, over de hele wereld, die geteisterd zijn door oorlogsgeweld.

Getekend door oorlogsgeweld

Onze gemeente heeft twee kerkgebouwen die de littekens van de oorlog in zich meedragen. Zowel de Galluskerk in Angerlo als de Martinikerk in Doesburg werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vernield. 

Om die reden polste het Coventryberaad Nederland ons of wij ons niet willen aansluiten bij dit Beraad. In Nederland nemen de volgende kerken deel: het Oecumenisch Laurensberaad rond de Sint Laurenskerk in Rotterdam, het interkerkelijk Beraad Bezuiderhout in Den Haag, het Oecumenisch Citypastoraat samen met de Raad van Kerken in de Stevenskerk te Nijmegen, het Citypastoraat van de Nieuwe Kerk in Middelburg, de Walburgisbasiliek in Arnhem, het Citypastoraat in de Sint Lebuinuskerk in Deventer, Wageningen en Doetinchem en de Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen. Onze kerkenraad reageerde instemmend op de vraag van het Coventryberaad, waarna het binnen de Raad van Kerken aan de orde kwam. Het mooiste is immers om dit Coventry-gebed in oecumenisch verband te kunnen oppakken. Vanuit diverse kerken werd daar ook positief op gereageerd.

Litanie van vrede en verzoening naar het gebed van Coventry

Waar in vrede wordt gezaaid brengt gerechtigheid haar vruchten voort
voor hen die vrede stichten (Jak. 3, 13-18)

De onverschilligheid die een muur optrekt tussen mij en jou, tussen arm en rijk,
God, vergeef het!

Het gebrek aan vertrouwen in mezelf, in de ander, in de liefde,
God, vergeef het!

Het gemak waarmee wij de schepping beschadigen en uitputten,
God, vergeef het!

Het gebrek aan solidariteit met gevangenen, ontheemden en vluchtelingen,
met hen die ziek zijn, eenzaam en verstoten,
God, vergeef het!

Het gebrek aan respect voor hen die anders zijn,
anders denken, anders voelen, anders geloven,
God, vergeef het!

De hoogmoed waarmee wij onszelf tot middelpunt maken
en daardoor anderen niet zien staan,
God, vergeef het!

Wees goed voor elkaar en vol medeleven:
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
(Ef. 4:32).