Menu Sluiten

Coventrygebed Angerlo en Doesburg

Bidden voor vrede en verzoening 

In 1981 riepen de Verenigde Naties 21 september uit tot ‘Internationale dag van de Vrede’. Bidden voor vrede en verzoening, dat gebeurt iedere vrijdag in ruim 150 steden, over de hele wereld, die geteisterd zijn door oorlogsgeweld.

Het Coventrygebed in Doesburg vindt plaats op de 1e, 3e en 5e vrijdag van de maand, in Angerlo op de 2e en 4e vrijdag van de maand van 12.30 tot 12.45 uur.

I.v.m. het Coronavirus vindt er momenteel geen Coventrygebed plaats.

In Doesburg wordt tevoren wordt verzameld bij het bevrijdingsmonument  ‘Vogels van de Vrijheid’ van Jan Wolkers, op de voormarkt bij de Martinikerk. In Angerlo bij ‘Pioniersplek ‘Komdersuut’, Dorpsstraat 33.
Iedereen is hierbij van harte welkom.

Het Coventry-gebed 

Dit vrijdaggebed is begonnen in Coventry dat tijdens de tweede wereldoorlog zwaar getroffen is. In de ruïnes van de vernietigde St. Michael-kathedraal zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, later het ‘Cross of Nails’ genoemd. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York. Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats, in ieder land met een eigen thema. In Europa richt men zich vooral op het creëren van een leefbare veelkleurige interreligieuze samenleving en op probleemsituaties in ontwikkelingslanden. 

Kerkdiensten

Getekend door oorlogsgeweld

Onze gemeente heeft twee kerkgebouwen die de littekens van de oorlog in zich meedragen. Zowel de Galluskerk in Angerlo als de Martinikerk in Doesburg werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vernield. 

Om die reden polste het Coventryberaad Nederland ons of wij ons niet willen aansluiten bij dit Beraad. In Nederland nemen de volgende kerken deel: het Oecumenisch Laurensberaad rond de Sint Laurenskerk in Rotterdam, het interkerkelijk Beraad Bezuiderhout in Den Haag, het Oecumenisch Citypastoraat samen met de Raad van Kerken in de Stevenskerk te Nijmegen, het Citypastoraat van de Nieuwe Kerk in Middelburg, de Walburgisbasiliek in Arnhem, het Citypastoraat in de Sint Lebuinuskerk in Deventer, Wageningen en Doetinchem en de Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen. Onze kerkenraad reageerde instemmend op de vraag van het Coventryberaad, waarna het binnen de Raad van Kerken aan de orde kwam. Het mooiste is immers om dit Coventry-gebed in oecumenisch verband te kunnen oppakken. Vanuit diverse kerken werd daar ook positief op gereageerd.

Litanie van vrede en verzoening naar het gebed van Coventry
 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. (Jacobus 3:13-18)

Om de haat die muren optrekt
tussen volken, rassen en klassen:
God, vergeef ons

Om de gretigheid waarmee wij de zinnen zetten
op wat anderen toebehoort:
God, vergeef ons

Om de hebzucht die mensen uitbuit
en de aarde als een woestijn achterlaat:
God, vergeef ons

Om de afgunst bij het zien
van andermans voorspoed en geluk:
God, vergeef ons

Om de onverschilligheid tegenover het lot
van gevangenen, ontheemden en vluchtelingen:
God, vergeef ons

Om het genot ten koste van de lichamen
van mannen, vrouwen en kinderen:
God, vergeef ons

Om de hoogmoed waarmee wij onszelf
tot middelpunt maken, en niet U:
God, vergeef ons

Wees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
(Efeze 4:32)