Menu Sluiten

Even kennismaken

Sinds kort ben ik als consulent betrokken bij de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg. Nu zult u zeggen, dat was Dick Engelage toch. Dat is ook zo, maar hij heeft zich helaas wegens ziekte terug moeten trekken. Ik heb inmiddels begrepen dat hij al een heel traject heeft afgelegd met de kerkenraad en met u. Van wat er al is gebeurd, ben ik eerlijk gezegd best wel onder de indruk.
Wellicht vraagt u zich af, wie is dan wel Klaas Bakker? Sinds 1998 woon ik in Doetinchem. Tot mijn emeritaat in 2018 ben ik daar predikant geweest. Daarvoor was ik predikant in Alphen aan den Rijn (De Bron), Hoogezand en Hoogeveen. In die laatste plaats ben ik begin jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen in een boerderij die tot kerk verbouwd was. De nieuwbouwwijk waar die voor bedoeld was groeide er langzaam maar zeker om heen.

Klaas Bakker Consulent

Het leuke van verhuizen is, dat je allerlei mentaliteiten en manieren van gemeente zijn meemaakt. En altijd weer zijn waar je ook bent, mensen die met elan de schouders onder dat gemeente-zijn zetten. Dat is heel inspirerend. Uiteindelijk gaat het bij gemeente zijn ook om mensen, om wat mensen inspireert, om wat hen hoop geeft en moed, om wat hen richting wijst in hun leven.

Daarnaast heb ik ook lesgegeven aan een HBO-opleiding theologie (Noordelijke Hogeschool). Van 1981-1987 in Zwolle en Leeuwarden en van 2002 tot 2012 in Enschede.

Voordat ik predikant werd, heb ik in Groningen theologie gestudeerd. Een buitengewoon leuke tijd heb ik daar gehad. Daarvoor heb ik op de middelbare school in Zwolle gezeten. Wij woonden in die tijd in Dalfsen, waar mijn vader predikant was.

Op dit moment ben ik voor de landelijke kerk actief bij de visitatie. Sinds 2018 is visitatie vooral bemiddeling geworden als er sprake is van moeilijkheden, conflicten of onwerkbare situaties. Elke classis heeft een voorzitter van de visitatie. Die voorzitters samen vormen het generale college voor de visitatie en daar ben ik voorzitter van. Die rol maakt me ook tot adviseur van het moderamen van de synode. Ik vind het leuk om op deze manier als vrijwilliger nog iets voor de kerk te kunnen doen nu ik met pensioen ben. Verder ben ik vrijwilliger geworden bij Vluchtelingenwerk in Doetinchem. Daarnaast doe ik graag aan muziek. Ik speel piano, cello en gitaar. Als cello-speler maak ik muziek in kamerorkest Divertimento en in een pianotrio. U begrijpt het al: ik verveel me niet.

Als consulent speel ik een zijdelingse rol in uw gemeente. Ik ben een stem van buiten die meeluistert en meekijkt bij het vervullen van de ontstane vacature. Een soort adviseur dus. Tegelijk wordt van de consulent verwacht, dat hij erop let dat alles volgens de regels van de Protestantse Kerk verloopt. Pastorale taken heb ik dus niet. U zult mij dus waarschijnlijk ook maar beperkt tegenkomen. Mocht u mij iets willen vragen of voorleggen, dan kan dat natuurlijk. Mailt u mij (klaasabakker@outlook.com) of belt u mij (06-53773685). Let bij het mailadres op de a tussen klaas en bakker. Vergeet u die, dan komt uw mail bij een naamgenoot in Urk terecht en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Ik hoop dat de vacature in uw gemeente over niet al te lange tijd op een goede manier ingevuld zal zijn en u als gemeente vol goede moed en met veel inspiratie de toekomst tegemoet gaat

Met vriendelijke groet,

Klaas Bakker, consulent.