Menu Sluiten

Herdenkingsbijeenkomsten

Doesburg:

Jaarlijks organiseert de PGAD, in samenwerking met uitvaartverzorging Patrimonium een herdenkingsbijeenkomst met Lichtjesavond begin november.
Deze sfeervolle bijeenkomst biedt plek aan allen die een geliefde verloren hebben, kort geleden of al langer, ongeacht de levensovertuiging.
Muziek en poëzie omlijsten het noemen van de namen, die door bezoekers zelf worden aangedragen. Zo klinken nog één keer de namen van hen die wie liefhebben, maar niet meer bij ons zijn. Ook wordt bij het noemen van iedere naam een kaars aangestoken.

Na afloop van de bijeenkomst volgt een fakkeltocht naar de Algemene Begraafplaats, waar iedere bezoeker een kaars krijgt aangereikt. Deze kan op het graf van een dierbare worden geplaatst of meegenomen worden naar huis of andere belangrijke plek.

Goed nieuws: Vanaf 2021 doet de R.K. Parochie Sint Willibrordus, locatie Doesburg, ook mee in de voorbereidingen en de Lichtjesavond!

Praktische informatie:
Maandag 1 november 2021
19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Martinikerk, kerk open 18.30 uur
20.00 uur: Lichtjesavond op de Algemene en de R.K. begraafplaatsen
Info: anja.beckmans22@gmail.com

Angerlo:

In de Galluskerk wordt jaarlijks dezelfde bijeenkomst gehouden als in Doesburg.
Helaas is het nog niet gelukt om ook hier een Lichtjesavond te houden. We hopen hierover (post-corona) opnieuw met betrokkenen in gesprek te komen.

Praktische informatie:
Dinsdag 2 november 2021
19 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Galluskerk, kerk open om 18.30 uur.
Info: anjabeckmans22@gmail.com

herdenkingsbijeenkomst doesburg
herdenkingsbijeenkomst Angerlo