Menu Sluiten

Herdenkingsbijeenkomsten

Het is een oude traditie om begin november stil te staan bij overleden dierbaren.

Op woensdag 1 november en donderdag 2 november zijn er herdenkingsbijeenkomsten om stil te staan bij wie ons in het voorbije jaar of al langer geleden ontvallen zijn. Een samenzijn voor iedereen, ongeacht de levensovertuiging.

Ook dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg in samenwerking met het Patrimonium en Parochie sint Willibrordus weer een herdenkingsbijeenkomst in de Martinkerk te Doesburg op woesdag 1 november.
Daarin zullen prachtige teksten worden voorgedragen en worden liedjes live ten gehore gebracht. In dit samenzijn worden ook de namen genoemd van onze geliefden wie ons het voorbije jaar of misschien ook wel langer geleden ontvallen zijn en wordt er een kaarsje voor hen aangestoken.
Aansluitend is er een Lichtjesavond op zowel de Algemene begraafplaats als op Rooms-Katholieke begraafplaats in Doesburg.

Daarna bent u nog van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken en na te praten in  Patrimonium.

Op donderdag 2 november is er een herdenkingsbijeenkomst in de Galluskerk te Angerlo.
Ook hier komen we samen, worden er teksten voorgedragen en liedjes gezongen. De namen van de overleden geliefden kunnen weer worden genoemd en wordt er een kaarsje voor hen aangestoken.  

Na jaren proberen is er vanaf dit jaar ook in Angerlo een Lichtjesavond: na de bijeenkomst is iedereen welkom om op de begraafplaats aan de Dorpstraat!

Na afloop van de Lichtjesavond is er gelegenheid om elkaar nog even te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken in de Wehmerhof.

Info:

anja.beckmans22@gmail.com / s.sniederjurg@icloud.com