Menu Sluiten

Angerlo’s Beraad

Werkgroep Angerlo’s Beraad

Nel Weststeijn
Jolanda Berntsen
Hans Clasener
Harm Harbers
Ank Remmelink
Ans Woudenberg
Fokje Westra

Na de fusie in 2006 is de kerkenraad en de fusiecommissie van Angerlo-Beinum grotendeels als groep bijeengebleven o.a. voor advies en het regelen van het samengaan met Doesburg, onder voorzitterschap van ds. de Bruijn. Dit werd het “Angerlo’s Beraad” genoemd.

In de loop van de tijd bleken hierbij een aantal zaken “gemeente-eigen” te zijn en lastig centraal te regelen. Ook uit praktische overwegingen bleek het regelen ter plekke met de bestaande structuren de beste oplossing. Na het vertrek van ds de Bruijn uit onze gemeente is er een overleg met ds Kors geweest over “hoe nu verder”.

Ds. Kors zegt voorstander te zijn van het handhaven van de bestaande structuren. Hiermede wordt de “eigenheid” van de gemeente niet onnodig geweld aangedaan en blijven betrokkenen zich herkennen in het plaatselijk kerk zijn. Ook laat je hiermee zien dat de plaatselijke kerk niet alleen van “ver weg “ wordt aangestuurd.

De uitdrukking “één ongedeelde gemeente” is dus niet overal op van toepassing, er kunnen gerust twee structuren naast elkaar functioneren, aldus Kors. Het is hem opgevallen dat na de fusie onvoldoende aandacht geschonken is aan het inpassen van de bestaande organisaties van beide kerken in het totaal. Het Angerlo’s Beraad kan volgens ds. Kors worden gezien als een van de taakgroepen van onze kerk.

Eén of meerdere leden van de taakgroep houden via hun kerkenraadslidmaatschap contact met de kerkenraad. Bij voorstellen vanuit de kerkenraad, dient de taakgroep Angerlo’s Beraad, net als overige taakgroepen, betrokken te worden. Dit is een punt van communicatie en op dit punt dient onze gemeente nog een grote verbeterslag te maken.

Afgesproken wordt dat er een aanspreekpunt wordt ingesteld bij het Angerlo’s Beraad.
Via dit aanspreekpunt wordt de werkgroep dan op de hoogte gehouden, om een mening gevraagd, afspraken gemaakt, of voor een activiteit opgeroepen. Zoveel mogelijk per mail.
Omdat voor rouw en trouw Harm Harbers aanspreekpunt is, wordt afgesproken dat hij dit ook voor de overige zaken zal zijn.
Stuur een e-mail naar: Harm Harbers.

Namens Werkgroep Angerlo’s Beraad,
Harm Harbers