Menu Sluiten

Vacature Kerkelijk werker

Kerkelijk werker met een beleidsmatige taak
Werkterrein: pastorale arbeid, diaconale arbeid en gemeenteopbouw
0,5 fte voor 18 uur per week, bepaalde tijd

De protestantse gemeente Angerlo-Doesburg is een gemeente met ruim 600 geregistreerde leden en een vacante positie voor een parttime predikant.

Het vertrek van onze laatste fulltime predikant vraagt van ons als gemeente een andere manier van kerk en gemeente zijn. Om ook in de toekomst een levende gemeente te kunnen zijn, is het nodig dat wij niet (blijven) leunen op een nieuwe parttime predikant en een kleine groep vrijwilligers, maar er gezamenlijk met elkaar de schouders onder zetten.

Dit vraagt van ons als gemeente dat wij een nieuwe balans vinden tussen wat wij willen en wat op basis van realiteit praktisch haalbaar is. Daarbij zoeken wij naar nieuwe wegen om hieraan invulling te geven.

Net zoals Rome niet in één dag is gebouwd verwachten wij als kerkenraad dat er de nodige ‘hobbels’ te nemen zijn. Dit vraagt om begeleiding door een ervaringsdeskundige die ons als gemeente kan helpen bij de transitie van domineeskerk naar gemeentekerk. Wij zijn daarom op zoek naar een kerkelijk werker die ons hierin de komende vier jaar kan begeleiden. Je werkt daarbij nauw samen met onze nieuw te beroepen parttime predikant (0,5 fte) voor wie wij binnenkort een vacature stellen.

Jouw taken

 • Je begeleidt de kerkenraad, vrijwilligers en gemeente bij de transitie van domineeskerk naar gemeentekerk;
 • Je adviseert de kerkenraad op basis van jouw kennis en ervaring met-, en analyse van veranderprocessen;
 • Je herkent onderliggende vragen, gevoeligheden en emoties die gepaard gaan met verander-processen en past je daarop aan;
 • Je adviseert de kerkenraad en (werk)groepen met betrekking tot haar eigen functioneren en communicatie richting gemeenteleden en formuleert haalbare oplossingsrichtingen toegespitst op de specifieke situatie van onze gemeente;
 • Je adviseert en ondersteunt de gemeente in het verbeteren van (werk-) processen;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de inzet, inspiratie en begeleiding van bestaande en nieuwe vrijwilligers, o.a. in het tonen van eigenaarschap;
 • Je legt en onderhoudt contacten met talenten in de gemeente en enthousiasmeert hen een rol te vervullen binnen de gemeente (schatgraven); 
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de pastorale zorg aan individuele gemeenteleden. Je werkt hierin nauw samen met onze pastoraal medewerkers en nieuwe predikant
 • Je bent als kerkelijk werker onderdeel van onze gemeente. Je functioneert zelfstandig, maar altijd in duale verantwoordelijkheid met de predikant. 

Op een later tijdstip zal de kerkenraad een besluit nemen of jij in het ambt of in de bediening wordt aangesteld.

Wij vragen:

 • HBO-opleidingsniveau, specifiek: opleiding GPW aan een erkend opleidingsinstituut door de Protestantse Kerk in Nederland
 • Inschrijving in het register Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland
 • Aantoonbare ervaring met vergelijkbare verandertrajecten waarin onze gemeente zich momenteel bevindt.
 • Algemeen theoretisch en praktisch gerichte kennis (hbo werk- en denkniveau) van Godsdienst- en pastoraal werk
 • Inzicht in taak en werkwijze van lokale kerkorganisaties
 • Vaardigheid projectmatig te werken
 • Communicatieve vaardigheden
 • Vaardigheid om de gemeente te kunnen verbinden en enthousiasmeren, verbinding te leggen tussen groepen en generaties
 • Gedurende de sollicitatieprocedure kan worden gevraagd om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Er zal dan een aanvraagformulier beschikbaar worden gesteld.

Wij bieden:

 • Een prettige werkomgeving;
 • Een dienstverband van 18 uur per week (0,5 fte), waarbij de uren flexibel in te delen zijn;
 • Een aanstelling voor bepaalde tijd (maximaal 4 jaar);
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de generale regeling voor kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling (permanente educatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze scriba, (scriba@pg-angerlodoesburg.nl). Jouw sollicitatie met motivatie en CV ontvangen wij graag voor 1 januari 2023 op het hiervoor vermelde e-mailadres.