Menu Sluiten

Ledenadministratie

Onze gemeente is aangesloten bij het Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (L.R.P.).
De ledenadministratie in onze gemeente wordt beheerd door de ledenadministrateur. Dit gebeurt heel zorgvuldig, ook met het oog op de Privacywet. (klik HIER voor de Privacyverklaring)

Hieronder volgt een korte beschrijving over lidmaatschap van de Protestantse Kerk.

Praktische informatie

Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen van de Protestantse Kerk in Nederland:

1. Dooplid. Deze persoon is gedoopt in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of als gedoopt lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.

2. Belijdend lid. Deze persoon heeft belijdenis gedaan in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of is als belijdend lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.

3. Voorkeurlid. Wanneer iemand verhuist naar een andere gemeente wordt deze persoon automatisch overgeschreven naar de nieuwe kerkelijke gemeente. Het is mogelijk om bij de oorspronkelijke gemeente ingeschreven te blijven als voorkeurlid. Men dient dit bij de ledenadministratie van de nieuwe gemeente aan te geven. Zij dienen dan een verzoek in tot overschrijving. Wanneer men later besluit toch liever bij de oorspronkelijke gemeente ingeschreven te worden kan men verzoeken geografisch ingedeeld te worden.

4. Gastlid. Een gastlid is een persoon die lid is van een ander kerkgenootschap maar die tevens lid is geworden van een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. De status van een gastlid is vervolgens vrijwel gelijk aan die van een lid van de gemeente. Bij vertrek van het gastlid uit de gemeente is er geen grond voor automatische plaatsing in een andere gemeente van de Protestantse Kerk.

5. Meegeregistreerd lid. Meegeregistreerden worden geregistreerd met het oog op hun relatie met een protestants lid. Door vertrek uit het (protestantse) gezinsverband (door overlijden van het lid, echtscheiding, verhuizing, etc.) wordt de meegeregistreerde verwijderd uit het ledenbestand, maar kan daarna wel als vriend opgenomen worden in de registratie.

6. Vriend. In de Kerkorde is vastgelegd dat het mogelijk is om personen, die zich niet aansluiten bij een kerkelijke gemeente, toch op te nemen in de registratie. Bijvoorbeeld wanneer deze personen wel graag de kerkdiensten bezoeken of meedoen aan kerkelijke activiteiten. In de kerkorde van de Protestantse Kerk wordt specifiek vermeld dat het pastoraat ook naar hen uitgaat. De rechten en plichten, die voor overige gemeenteleden gelden, zijn op ‘vrienden’ niet van toepassing. Een ‘vriend’ wordt bij verhuizing buiten het gebied van de oorspronkelijke gemeente niet doorgegeven aan de nieuwe gemeente.

7. Niet gedoopt lid. Niet gedoopte leden worden niet meer in ons ledenbestand opgenomen. Ze hebben de volgende keuze: Als betrokken persoon prijs stelt op handhaving van de registratie, dan is het mogelijk dat hij/zij als ‘Meegeregistreerde’ of als ‘Vriend’ in de registratie wordt opgenomen.

Het lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland verloopt via de kerkelijke gemeente waar u ingeschreven staat.

N.B. Voor elk gemeentelid dient de gemeente een quotum (vast bedrag) van ongeveer € 25,00 aan de PKN te Utrecht af te dragen.

Wilt u zich laten inschrijven neemt u dan contact op met de scriba, e-mail: scriba@pg-angerlodoesburg.nl.

Wilt u zich laten uitschrijven kan dat door een ondertekende brief of e-mail aan de scriba van de kerkenraad te sturen. Daarna wordt door de ledenadministratie de uitschrijving in werking gezet. U ontvangt van het L.R.P. een bevestiging van de uitschrijving.

Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie, e-mail: leden@pg-angerlodoesburg.nl.