Menu Sluiten

Gemeenteraadverkiezingen 2022

Persbericht van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg
(staat in de digitale Regiobode van week 10 –  9 maart 2022)

Het ‘Platform Kerk = Samenleving’ bestaat uit:

Beeuwe Rozema
Kees Cevaal
Stefan Bos

Zoek de verschillen

In onze Regiobode staat iedere week weer de puzzel waar de verschillen gezocht moeten worden tussen de twee plaatjes. Een puzzel die veel lezers met plezier elke week weer oplossen. Maar nu komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. En van elke partij ligt het verkiezingsprogramma met alle goede voornemens op tafel. Het is een grote puzzel om de verschillen te vinden tussen alle deelnemende partijen.

Maar wat is er te zien als al deze programma’s nu eens op onderwerpen naast elkaar worden gezet? Wat voor beeld ontstaat er dan? Welke keuzes kan de kiezer dan maken? Een vraag waar het Platform Kerk = Samenleving van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg een antwoord op wil proberen te geven. Niet als een advies. Natuurlijk niet. Iedere kiezer mag en moet naar eigen eer en geweten een keuze maken voor wat hij of zij het beste voor onze stad acht. Maar wel als hulpmiddel in de grote puzzel van de partij-standpunten.

De Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg staat voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Een mond vol en een heel breed thema. Maar ook bij de Gemeenteraadsverkiezingen spelen deze thema’s een rol. Om deze reden heeft het Platform een aantal kernwoorden gezocht en deze op de verkiezingsprogramma’s losgelaten. We hebben de thema’s verdeeld in drie groepen, te weten: sociale rechtvaardigheid, vluchtelingenbeleid en energietransitie & klimaatmaatregelen.

Met de vraag in hoeverre de Doesburgse partijen zich hebben laten beïnvloeden door de breed maatschappelijk gedragen wens tot het meer toepassen van de “menselijke maat” in de uitvoering van wet- en regelgeving zijn we begonnen. Wij denken hierbij onder meer aan de toeslagenaffaire, stringente handhaving van de bijstandsregelingen en het uitbesteden van verantwoordelijkheden aan veelal commerciële partijen. De actualiteit lijkt ons in te halen als wij kijken naar onder meer de problemen die er in veel gemeenten zijn bij de
uitvoering van de Jeugdzorg, de WMO en de schuldhulpverlening.

Wat ons teleurgesteld heeft, is dat geen enkele partij in Doesburg aandacht heeft geschonken aan het thema vluchtelingenopvang. Het niet innemen van een standpunt of door niet te kijken naar wat wel of niet mogelijk is op dit terrein kijken de Doesburgse partijen een andere kant op dan waar de realiteit om vraagt. Het kan niet anders dan dat het conflict in de Oekraïne de partijen in de gemeente Doesburg tot het innemen van een standpunt dwingt.

Op het terrein van energietransitie en klimaatmaatregelen verschillen de partijen onderling sterk. Wat ons hierbij opvalt, is dat het aantal concrete plannen beperkt is en dat het blijkbaar makkelijker is om te zeggen wat je niet wil dan wat je wel wil. Voor ons is wel als rode draad uit alle programma’s gekomen dat geen enkele partij zodanig stelling wil nemen op de door ons getoetste kernwoorden, zodat zij daar later weer op aangesproken kan worden. Wij vinden dit jammer en een gemiste kans.

Klik HIER voor het overzicht van standpunten van de Doesburgse partijen.

Noot van de redactie:

Onder ‘Vluchtelingenopvang’ wordt in het overzicht de vluchtelingenopvang in algemene zin bedoeld en is niet gericht op asielzoekers, statushouders, migranten.